Ziroğlu Avukatlık Bürosu İcra ve İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti konusunda kapsamlı araştırmalar yapmaktadır.

İcra daireleri, İcra mahkemeleri ve Genel mahkemelerde bu konularda tecrübesiyle başarılı sonuçlar almış ve almaya devam etmektedir.

İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerimizden bazılarına örnek vermek gerekirse:

-İflas Erteleme
-Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri
-Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
-Kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi