Günümüz Türkiye’sinin revaçta olan konusu kentsel dönüşüm ve sık sık uyuşmazlık konusu olan gayrimenkul hukuku konularında Ziroğlu Avukatlık Bürosu güncel, hızlı ve kesin çözümler sunmak düşüncesiyle faaliyetlerini yürütmektedir. Bu konularda çözüm yolu sunulan davalar ise şunlardır;

-Gayri menkul ile ilgili davalar;
-Tapu iptali ve tescil davaları
-Şuf’a davaları
-Men’i müdahale davaları
-Ecri misil davaları
-Muvazaa nedeni ile tapu iptal davaları
-Geçit hakkı davaları
-Tespit davaları
-İzale-i şuyu davaları (ortaklığın giderilmesi davaları)
-Menkul yada gayri menkul kira sözleşmesinden doğan davalar
-Diğer taşınmaz hukuku davaları