Ziroğlu Avukatlık Bürosu bir diğer uzmanlık alanı olan Şirketler Hukuku alanında Şirketlerin kuruluşu, infisahı, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde verdiği hizmetlerin yanı sıra;

-Şirket genel kurul toplantılarının yapılması
-Sermaye artırımları/indirimleri
-Hukuki durum tespit raporu
-Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler

gibi alanlarda da çalışmalarını sürdürmektedir.