PDF indirmek için tıklayın

Şefik ZİROĞLU'nun 2019 yılında Medipol Üniversitesi’nde, sağlık hukuku alanında yazmış olduğu Lisansüstü tezi "Türkiye'de Organ ve Doku Naklinde Yasal Çerçeve ve Etik Tartışmalar"  Yetkin Yayınları tarafından kitap haline getirilip, satışa çıkarılmıştır. 

PDF Olarak Görüntüle Zeytin; Eski Ahit’e göre refahın ve bolluğun simgesi, Eski Mısır’da Tanrıça İsis’in meyvesi, Güneş Tanrısı Ra’nın aydınlanma simgesi, Eski Yunan’da bereket ve barışın temsilcisi Tanrıça Athena’nın armağanıdır. Tüm kutsal inanışlarda zeytin ağaçları, Tanrıların insanlara hediyesi ve barış, bereket, bolluk, aydınlanma gibi pek çok değerin sembolüdür. Bütün ağaçların

PDF Olarak Görüntüle Toprak, milyonlarca organizmayı içinde barındırmakla birlikte yaşamın kaynağıdır ve bitki örtüsünün beslendiği kaynakların ana deposudur. Tarım ise; bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalıdır. Bu önemi ile toprak, tarım sektörü için vazgeçilmez bir üretim faktörüdür. Toprak;

 Uzay TV – Tıbbi Görüş Programı – 15 Nisan 2015

PDF Olarak Görüntüle   Zeytin Ağaçlarının (Ölümsüz Ağaçların) Hukuksal Durumu Zeytin Ağaçlarının Tarihçesi Zeytin ağaçlarını tarihçesi çok eskilere dayanıyor. İlk bulguları 39.000 yıl öncesine kadar dayanan zeytin ağacı aslında insanlık tarihi kadar eski bir tarihe sahiptir.  Bir rivayete göre, İlyada ve Odysseia destanlarının yazarı İyonyanlıHemeroros Ege kıyılarında bir ağaca yaslanır

Miras Kalan Arazilerin, ‘Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ Kapsamında İncelemesi Bu başlık altındaki incelememize kanun maddesinde yapılan değişikliğin yorumlanmasıyla başlayacağız. Bilindiği üzere ‘Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’TBMM’den geçerek 15 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun kapsamında

TARSİM – TARIM SİGORTALARI HAVUZU S/1) TARSİM NEDİR? Türkiye‘de devlet destekli tarım sigortası poliçelerinin üretim ve hasar işlemlerinin yapılması, riskin paylaştırılması ve reasürans koruması için kurulmuş olan havuza ‘Tarım Sigortaları Havuzu’ yani kısaca TARSİM diyebiliriz. Basit anlamda ise sigorta yaptıran çiftçilere, prim desteği sağlanan ve teminat kapsamındaki bir risk nedeniyle hasar olması

PDF Olarak Görüntüle   TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU  (IPARD PROGRAMI) Değerli Okuyucular, bu yazımızda tarım sektöründe önem taşıdığını düşündüğümüz Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (IPARD) hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. IPARD NEDİR? IPA’nın temel amacı aday ülkeleri üyelik sonrası yapısal ve uyum fonlarının programlaması, yönetimi ve uygulamasına hazırlamak

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ VE TARIM HUKUKU Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer birçok hukuk sisteminde modern tarım hukuku anlayışının bugünkü yapısı özel kanunlarla düzenlenmektedir. Türkiye açısından bakıldığında pekâlâ Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana tarım sektörü için çeşitli destekleme politikaları uygulanmaya çalışılmış olup, öte yandan, Türk Tarım sektörünün mevcut yapısı Avrupa

I- GİRİŞ   4857 sayılı İş Kanunu’nda kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemelere yer verilmemiş olmakla birlikte Kanun’un geçici 6. maddesinde kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulacağı, kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanun’un yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Hukuksal Durumu 1950’li yıllar Türkiye’nin tarımda mevsimlik işçiler için en önemli dönüm noktasıdır. Tarımda makineleşmenin başlaması, daha fazla arazinin tarıma açılması mevsimlik işgücüne ihtiyaç yaratmış, büyük kentlere göç edemeyen kesimler mevsimlik işgücüne kaynak oluşturmuştur. Peki mevsimlik işçi, tarım işçisi kavramları ne anlama gelmektedir? Yılın belirli bir döneminde