Tüm hukuki uyuşmazlıklarda çözüm odaklı yürümeyi kendine bir alışkanlık olarak kazandırmış Ziroğlu Avukatlık Bürosunda devlet makamları ve memurları ile ilgili meydana gelen uyuşmazlıklarda şu konularda hizmet vermektedir;

-Tam yargı(tazminat) davaları
-İptal davaları
-İdari başvurular
-Devlet memurları aleyhine verilmiş idari kararların iptali davaları
-İmar ve ihale mevzuatına ilişkin davalar
-Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıklar