Acil bir durum söz konusu olduğunda, özel hastanelerdeki acil servislere başvurmanız durumunda nasıl bir ücret yükümlüğü doğacağını biliyor musunuz?

Acil statüsüne giren ve ücret talep edilemeyecek hastalar; Sağlık Bakanlığı’nın Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında Yeşil Alan Uygulaması isimli genelgesinde belirtilmektedir. Hastanın, genelgede belirtilen acil statüsünde bir şikayetinin mevcut olması halinde ise özel hastaneler tarafından acil servis ücreti istenemeyecek ve ücret istendiği takdirde bu yasal olmayacaktır.

Öncelikle acil servise başvuran hasta, başvurduğu ilk müracaatta, hangi alana girildiğine bakılmaksızın acil hasta olarak değerlendirilmekte ve acil servislere kabul edilmektedir. Ardından hekim değerlendirmesine göre hastaların yeşil alan muayenesi kapsamına girip girmediği belirlenmektedir. Bu işlem, hastanın acil servisteki işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleştirilmektedir.

Konu ile ilgili yapılan çeşitli düzenlemeler ile, acil servislere kabul edilen hastalar hekim değerlendirmesinin ardından ciddiyet derecesine göre sırasıyla kırmızı, sarı ve yeşil alan olarak adlandırılan birimlere alınmaktadır.

Ciddiyet derecesi en fazla olan kırmızı alan, hayati tehlike barındıran ağır yaralanmalar ya da ağır hastalık durumlarını içermektedir. Kalp krizi belirtileri, ciddi solunum sorunları, koma, anafilaksi, ambulansla acil servise getirilen hastalar, kesici veya delici alet yaralanmaları ve çoklu travma gibi sorunları olan kişilere yapılacak olan tıbbi müdahaleler, kırmızı alana alınarak gerçekleştirilmektedir.

Sarı alan, kişinin geçirdiği kaza, travma gibi sorunlar sonucunda, vücudunda kalıcı hasar oluşma riski olan ve bu kalıcı hasarı önlemek için hekim bakımı gereken hastalıklara sahip olması durumunda yapılacak tıbbi müdahaleleri içermektedir. Orta derece yanıklar, vücutta ampütasyon ile olmayan kesikler gibi sorunları olan kişilere yapılacak olan tıbbi müdahaleler, sarı alana alınarak gerçekleştirilmektedir.

Yeşil alan, hafif yaralanma, hastalık ve stabil seyreden durumları içermektedir. Yara bakımı, dikişlerin alınması, burkulma gibi sorunları olan kişilere yapılacak olan tıbbi müdahaleler, yeşil alana alınarak gerçekleştirilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Yeşil Alan Uygulaması Genelgesinde genel olarak; travma vakaları, tıbbi müdahaleyle sonuçlanacak başvurular, özel hastane acilleri için başvuruda bulunan hastanın yatış işlemlerinin iptali ve hastaların sevk ile geldiği durumlarında özel hastane acillerindeki hizmetlerin ücretsiz verileceği düzenlenmektedir. Acile başvuran ve Yeşil Alan Uygulaması Genelgesi kapsamında acil statüsünde sayılmayan hastalar, Yeşil Alan kapsamında değerlendirilmektedir. Bu durumda da uygulanan tedavi ve hizmetlerden ücret alınması mümkün olabilmektedir.

Acil statüsünde değerlendirilen halin sona ermesinden sonraki işlemler ise hastanenin SGK ile sözleşmesi varsa buna göre fiyatlandırılmaktadır, hastanenin SGK ile sözleşmesi yoksa fiyatlandırma, hastanenin kendi fiyatlandırması üzerinden yapılmaktadır.

Peki, özel hastane acil servislerine başvuran, acil statüsünde değerlendirilmesi gereken ve buna rağmen kendisinden ücret alınan hasta ne yapmalıdır?

Hasta, acil statüsünde ücretsiz olarak alması gereken bir hizmet için para ödediği takdirde, fatura ya da ödeme makbuzunu muhafaza ederek, hastane yönetimine yöneltilen bir dilekçe ile talepte bulunabilecektir. Bu talepten sonuç alamaz ise Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni (184) arayarak durumu ilgililere danışabilecektir. Bütün bunların yanında hasta, ödediği ücretin iadesi için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunabilecektir.

Av. Şefik ZİROĞLU & Stj. Av. Neslihan Öykü ŞAHİN