ŞEFİK ZİROGLU
Kurucu Avukat

Eğitim: İstanbul Ticaret Üniversitesi 2009
Yabancı Dil: İngilizce
Üyelik: İstanbul Barosu
Baro Sicil No: 40287
e-posta: sziroglu@sefikziroglu.av.tr

1985 yılında Antakya’da doğmuştur. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimine Antakya’da devam edip, Hatay Osman Ökten Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur.

2009 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

Lisans eğitimini takiben sırasıyla avukatlık stajını ve askerlik hizmetini tamamladıktan sonra, belirli süre yurt içi-yurt dışı bağlantılı avukatlık bürolarında yönetici-ortak pozisyonlarında çalışmıştır.

Akabinde, kendi soyadını taşıyan ZİROĞLU AVUKATLIK BÜROSUNU kurmuş ve çalışmalarına uzmanlık alanlarında devam etmektedir.

Belirli bir süre, Türkiye Futbol Federasyon’u bünyesinde bulunan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda hakemlik yapmıştır. Bu sayede çok sayıda “spor hukuku” konusunu oluşturan uyuşmazlıkta görev almıştır.

Bunun yanı sıra, 2019 yılında Medipol Üniversitesi’nde, Sağlık Hukuku Alanında Lisansüstü eğitimini tamamlamış olup “TÜRKİYE’DE ORGAN VE DOKU NAKLİNDE YASAL ÇERÇEVE VE ETİK TARTIŞMALAR”  tezini sunmuştur. Yazmış olduğu tez Yetkin Yayınları tarafından 2019 yılında kitap haline getirilip, satışa çıkarılmıştır.

Av. Şefik Ziroğlu’na Ait Yayımlanan Makaleler;

 1. “Onayınız Alındı Mı?”- (Sağlık Hukuku)- (Temmuz 2019 İnternet Sitesi)
 2. “Aşılama ve Hukuki Değerlendirmesi”- (Sağlık Hukuku)- (Ocak 2019 İnternet Sitesi)
 3. “Hekimin Hukuki Sorumluluğu ve Malpraktis”- (Sağlık Hukuku) – (Ağustos 2018 İnternet Sitesi)
 4. “Zeytin Ağaçlarının (Ölümsüz Ağaçların) Hukuksal Durumu-(Tarım Hukuku) (Eylül – Ekim 2017 Agrotime Dergisi)
 5. “TARSİM”-Tarım Sigortaları Havuzu-(Tarım Hukuku) (Mayıs- Haziran 2016 Agrotime Dergisi)
 6. “Miras Kalan Arazilerde ‘Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında’ İncelemesi-(Tarım Hukuku) ( Mart- Nisan 2016 Agrotime Dergisi)
 7. “Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu” (Tarım Hukuku) ( Kasım-Aralık 2015- Agrotime Dergisi)
 8. “Mevsimlik Tarım İşçilerinin Hukuksal Durumu” (Temmuz-Ağustos 2014-Agrotime Dergisi)
 9. “Tarımda İş Hukuku” (Temmuz-Ağustos 2013 – Agrotime Dergisi)
 10. “2B Değerlendirmesi” (Mayıs-Haziran 2013 – Agrotime Dergisi)
 11. “Tazminatın Tarım Hukukuyla İlişkisi” ( Mart-Nisan 2013 – Agrotime Dergisi)

 

Av. Şefik Ziroğlu’nun Katılımcılarına Hukuki Danışmanlık Verdiği Organizasyonlar;

 1. “Spor Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözülmesi” – İstanbul Hukuk Zirvesi (Mart  2019)-(Sertifika Programı)
 2. “İş Kazası ve Meslek Hastalığı” – Tıbbi Görüş Programı- Uzay TV- (Nisan 2015) (TV Programı)
 3. “Ticari İlişkilerde Çek” – Kapital Faktoring Hizmetleri A.Ş (Kasım 2012)-(Sunum)
 4. “İş Hukukunun Temel Prensipleri” – Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu kapsamında İş Melekleri Toplantısı – (Eylül 2013)-(Sunum)